Historia parafii
Menu

Rzymskokatolicka Parafia
Najświętszej Maryi Panny
z Guadalupe
i św. Jana Diego
w Żychlinie

Historia parafii

W miejscowości Żychlin nieopodal Konina 10 maja br. erygowany został Ośrodek Duszpasterski pw. Matki Bożej z Guadalupe i św. Jana Diego, wydzielony z parafii Stare Miasto i skupiający mieszkańców Żychlina i Janowic. Duszpasterzem odpowiedzialnym za ośrodek został ks. Waldemar Szafrański. Uroczystości przewodniczył biskup włocławski Wiesław Mering.

Wśród zgromadzonego na Mszy św. duchowieństwa byli: wikariusz biskupi na rejon koniński ks. kan. Wojciech Kochański, dziekan dekanatu konińskiego pierwszego ks. kan. Zdzisław Ossowski, proboszczowie z dekanatu: ks. kan. Konstanty Isbaner (par. Stare Miasto), ks. Lucjan Wiatrowski (par. Miłosierdzia Bożego, Konin), o. Józef Ślusarz (par. św. Marii Magdaleny, Konin), ks. Mieczysław Piotrowski (par. Wyszyna), ks. Ireneusz Mrowicki (par. Krzymów) oraz księża wikariusze z tych parafii. Obecni byli przedstawiciele władz świeckich gminy Stare Miasto oraz liczni mieszkańcy Żychlina i Janowic. Oprawę muzyczną liturgii zapewnił Tomasz Koziarski.
Uroczysta Msza św. rozpoczęła się o godz. 19. Biskup ordynariusz przybył do Żychlina po udzieleniu młodzieży sakramentu bierzmowania w Starym Mieście. Został powitany przez przedstawicielkę mieszkańców Żychlina oraz przez dzieci, po czym na prośbę ks. Szafrańskiego dokonał poświęcenia kaplicy. Następnie ks. kan. Wojciech Kochański odczytał dekret erygowania Ośrodka Duszpasterskiego pw. Matki Bożej z Guadalupe i św. Jana Diego. Został też odczytany dekret o zwolnieniu z dniem 10 maja 2005 r.

ks. Szafrańskiego z funkcji wikariusza parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Starym Mieście i powołaniu go duszpasterzem odpowiedzialnym za nowo powstały ośrodek. W homilii bp Mering nawiązał do przeszłości zabytkowego miejsca, które teraz jest kaplicą, a wcześniej było magazynem zboża. – Dziś, erygując nowy ośrodek, tworząc zaczątek duszpasterstwa, zaznaczam, że jeszcze wiele pracy przed wami, ale nie jesteście sami – jest z wami Matka Boża z Guadalupe, zaproście Ją do siebie na zawsze – mówił kaznodzieja i przypomniał, że pierwszą zagraniczną podróżą Jana Pawła II była pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe i św. Juana (Jana) Diego, którą odbył w grudniu 1979 r.

Źródła historyczne podają, że po raz pierwszy Matka Boża ukazała się Janowi Diego 9 grudnia 1531 r., gdy szedł do Tlatelolco na Mszę św. i katechezę prowadzoną przez franciszkanów. Piękna niewiasta powiedziała, że jest „Świętą Maryją zawsze Dziewicą, Matką prawdziwego Boga” i prosiła, by na miejscu spotkania wybudowana została świątynia, w której będzie czczony Jej Syn. Poleciła Janowi przekazać to życzenie władzom Kościoła w Meksyku. Początkowo misjonarze franciszkańscy, a także bp Juan de Zumarrága odnieśli się do relacji Jana Diego nieufnie. Podczas następnych objawień, trwających do 12 grudnia 1531 r., Maryja nalegała, by Jej polecenie zostało spełnione. Jan poprosił Ją wówczas o znak, który pomógłby mu przekonać biskupa. Matka Boża odrzekła, by udał się na szczyt wzgórza Tepeyac i nazbierał dla Niej kwiatów. Choć znał to miejsce jako jałowe i pokryte lodem, jednak teraz znalazł tam kwiaty, które zebrał i okrył płaszczem. Gdy bp Zumarrága odwinął płaszcz, okazało się, że jest na nim wizerunek Maryi. Wkrótce na wzgórzu Tepeyac wybudowano niewielki kościół, który stał się celem pielgrzymek Indian, Metysów i Hiszpanów. Szczególną czcią wiernych otoczony został wizerunek Matki Bożej, który w cudowny sposób pojawił się na płaszczu Jana Diego i zachował się do dziś, oraz przesłanie Maryi – pełne miłości i miłosierdzia, skierowane nie tylko do ludności Meksyku, ale i do całego świata.

Dzień 12 grudnia, dzień Matki Bożej z Guadalupe został ogłoszony przez bp. Wiesława Meringa dniem uroczystości odpustowych. Ksiądz biskup wyznaczył również dniem odpustu 1 sierpnia – na pamiątkę kanonizacji Jana Diego, dokonanej 1 sierpnia 2002 r. przez Papieża Jana Pawła II. Podczas procesji z darami wierni ofiarowali: chleb, owoce, ufundowaną monstrancję, świece, naczynia liturgiczne oraz księgi parafialne. Przed zakończeniem Mszy św. ks. Waldemar Szafrański podziękował ks. kan. Konstantemu Isbanerowi za wszelką pomoc, życzliwość i wsparcie.