Siostry od Aniołów w naszej parafii. 24 maj 2015
Menu

Rzymskokatolicka Parafia
Najświętszej Maryi Panny
z Guadalupe
i św. Jana Diego
w Żychlinie

Siostry od Aniołów w naszej parafii. 24 maj 2015

Z okazji przeżywanego Roku Życia  Konsekrowanego będziemy gościć  w przyszłą niedzielę Siostry od Aniołów. Podzielą się one charyzmatem swojego Zgromadzenia, przybliżą rolę aniołów stróżów w naszym codziennym życiu. Także będą rozprowadzać książki i płyty o tematyce anielskiej, a ofiary zostaną przeznaczone na prowadzone przez siostry rekolekcje wakacyjne dla dzieci z ubogich rodzin.

Aniol_Gabriel

 Historia Sióstr od Aniołów

31 marca 1889 r. w kościele św. Jerzego w Wilnie, w kaplicy św. Józefa ks. W. Kluczyński odprawił Mszę św., inaugurującą Stowarzyszenie Sióstr od Aniołów i powierzył je trosce B. Stankowicz. Przez pół wieku Zgromadzenie wypełniało swe zadania głównie na terenie Wileńszczyzny, szczególnie w Wilnie, którego nigdy nie opuściło. W roku 1938 r. siostry objęły swą posługą dom Caritas w Konstancinie, miejsce obecnego Domu Generalnego.  W latach 1945-46, w ramach repatriacji większość sióstr przybyła na tereny PRL-u, a 35 z własnego wyboru pozostało na ziemiach włączonych do ZSRR.

W latach 1950-56 dwadzieścia sióstr znalazło się w wiezieniu, za sprawą ukrywania w jednym z domów jezuity ks. A. Ząbka; potem przebywały w obozach karnych o podwyższonym rygorze. Pomimo sowieckiego reżimu zgromadzenie wzrastało w nowe powołania, otwierało nowe placówki. Do stolicy Rosji dotarły już po „Pierestrojce”.

W roku 1984 siostry podjęły posługę na misjach. Pomimo różnych przeszkód spowodowanych wojnami, od 25 lat,  są w 3 krajach czarnego lądu: Rwandzie, Kamerunie i Kongo.

Obecnie Zgromadzenie ma swoje placówki w: Polsce, Litwie, Białorusi, Ukrainie, Rosji, Czechach i i w wyżej wspomnianych krajach Afryki.

Więcej o historii Zgromadzenia można dowiedzieć się z książki:

„Z aniołami, ku chwale Boga. W 125-letniej historii Zgromadzenia Sióstr od Aniołów” – to wspomnienia sióstr z naszego Zgromadzenia, które odważyły się opublikować swoje wspomnienia, jak bardzo pomagały im w ich anielskiej (czasem wręcz kaskaderskiej) służbie aniołowie, by Bóg, przez dziękczynienie wielu czytelników, był jeszcze bardziej uwielbiony.