Modlitwa wypominkowa- proszę sprawdzić
Menu

Rzymskokatolicka Parafia
Najświętszej Maryi Panny
z Guadalupe
i św. Jana Diego
w Żychlinie

Modlitwa wypominkowa- proszę sprawdzić

obrazek.php

Wypominki  2022/23

 

 

9.05

 

Bożemu miłosierdziu i naszym modlitwom polecamy zmarłych papieży, biskupów, kapłanów, siostry zakonne, poległych na wojnach, ofiary przemocy, zmarłych z naszych rodzin sąsiadów, znajomych z

 

Ze Starego Żychlina:

 

+Janinę Agnieszkę Władysława Józefa Tadeusza Wojciecha Staśkowiaków;+Różę i Stefana Pawlaków,+Cr. Staśkowiaków, Bąkowskich i Płucienników, +Cr. Pawlaków Nowickich, Jana Szymczaka;+Mieczysława Bolesława Andrzeja Ewę Rzeszotarskich, Zdzisława Chorzewskiego;+Zofię Wiktorię Jana Kaszubów, Stanisławę Fryderyka Aleksego Jesiołowskich, Elżbietę Czupryńską, Zofię Antoniego Mariana Kaźmierczaków i cr. Kaźmierczaków;+Józefa Jerzego Irenę Kaszubów;+Józefa Józefę Ryszarda Jana Zygmunta Irenę Mirosława Przybysławskich;+Martę Niechcielską, Jadwigę Kałecką;+Karolinę Lucynę i Stefana Przybylaków,+cr. Przybylak i Annę i Tadeusza Łubek i cr. Łubek, +Ryszarda Ugorskiego;+Jerzego i Bronisława Rzeszotarskich, Annę i Bronisława Janke, Danutę Synkowską,;+Józefa Świgodę, Jadwigę Czarnecką, Stanisława Czarneckiego, Krzysztofa Czarneckiego, Izabele Czarnecką, Marka Balceżaka, Annę Marczak,+Marka Bogumiła i Antoniego i Mariannę Wróbel;+ Walentynę i Tadeusza Adamczyk;+Jana Mariannę Rzeszotarskich i Zofię Gorzkowską;+Zofię i Józefa Bakalarz;+Henryka Filipiaka, Krystyne Tomaszewską i Kazimierza Tomaszewskiego;+Jakuba Ciesielczyka, +Józefa Kaczorowskiego, Danielę Szubert, Stanisława Szczepaniaka, Czesławę i Zenona Hundert;+Zygmunta i Janusza Ruszkowskich, Walerię i Mieczysława Chojnackich i Krystynę i Jana Wisniewskich;+Mikołaja Michalskiego, Marię i Mariana Strojkowskich;+Annę Antoniego Piotrowskich;+Jadwigę i Kazimierza Mizgalskich;+Michalinę Stefana Józefa Karczewskich, Zofię Edwarda Ćwiek;+Lucjana Lorenca i babcie i dziadka Lorenców;+Cecylię i Józefa Smura, Józefę i Józefa Nowaków, Ryszarda Bińkowskiego;Józefa Kazimierę Mariannę Jana Zdzisława Różańskich;+Jana Zofię Michała Stanisława Majchrowskich, Renatę Kmieć, Marię Dybałę,+ Stanisława i Marię Przybylak;+Henryka Szymczaka, Janinę  i Michała Kubiak, Mariannę i Tadeusza Wierzbińskich;+Józefa Kazimierza Świgodów, Jerzego Pilarskiego;+Janusza Jerzego Szymczaków, Walentego, Jadwigę Niewiadomskich, babcię i dziadka Chruścińskich, Wandę Niewiadomską, Alinę i Ryszarda Lis;+Marię i Józefa Jerzego Borowskiego, Antoniego Apolonię Tadeusza Jerzego Borowskich;Wiesława Berdzika, Wawrzyńca Aleksandrę Annę Sabinę Zdzisława Jana i Bronislawę;Helenę Pomockę, Henryka Pomockę, +cr. Pomocków;+Kazimierę Józefa Kaczmarków; Walerię i Mariana Jagodzińskich i Janusza Ośmielaka;+Alinę i Henryka Działakiewiczów, +cr. Działakiewiczów;+Stefana Kacprowicza,+cr. Kacprowiczów,+Marię Szymkowiak,+Daniele Kaczmarek, Barbarę Nachowiak,+Genowefę Tadeusza Stanisławę Józefa Kaszubów,+Józefę i Franciszka Przybyła;+Mieczysława Piotrowskiego,Sabinę i Wawrzyńca Piotrowskich,+Teofilę i Wojciecha Witkowskich;

9.05

Oś. Słoneczne

 

+Franciszkę  i Józefa Bierut;+Szczepana Andrzejewskiego,+Marię i Pawła Sobolewskich;+Stanisławę i Jana Grzesiaków;+Jerzego Annę i Zygmunta Jarzyńskich, Zenobię i Władysława Szostaków, Zygmunta Straszewskiego, Krystynę Andrzeja i Piotra Miedzińskich;+Różę Wróblewską;+ Barbarę Słomińską;+Leszka Helenę Stefana Wojtkowiaków;+Zofię Janinę Kazimierza Kotarskich;+zmarłych z cr. Jacków;+Mariannę i Stefana Werkowskich;+Stefanię Lucjana Krzysztofa Józefa Małolepszych

 

 

 

 

 

9.05

Oś. za lasem

,+ Kazimierę Franciszka Wasielewskich,+Władysławę Władysława Ziółkowskich;+Jadwigę, Jana Owsińskich;+Zofię Ignacego Kaweckich;

 

 

 

 

9.05

Oś. Zacisze

 

+Andrzeja Hildegardę i Czesława Molka, Stanisławę i Czesława Wawrzyniak, Krystynę Langa

 

 

9.05

ul.Zielony Zakątek

+Henryka Skowronka, Stanisława Kolskiego;+Justynę Ankudowicz, Czesława Nowaka, Władysławę i Stanisława Jaworskich;

 9.05

Janowice

 

Miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłych:

+Aleksandrę Wojciecha Stanisławę i Ryszarda Śliwińskich,Józefa i Helenę Staszaków,Józefę Annę i Michała Kaszubów:+Grzegorza Grzywacza, Stanisławę Wincentego Ćwieka;+Tadeusza Marię Jankowskich, +Józefa i Stanisławę Szczepaniak,+Szymona Woźniaka;+Mariannę Kazimierza Ratajczyk, Mirosława Dziubek, Izydora Kusiaka;+Genowefę i Józefa Kusiak;

+Joannę i Stefana Szmajdka,+Mariannę Antoniego Kujawa;+Janinę i Kazimierza Piotrowskich,+Pawła Kujawę;+Wiesławę Ogińską,Krystynę Walczak;+Mariusza Jana Adama Katarzynę Zofię Gradeckich; +Marię Michała Kaszubów;+Zofię Kazimierza Płóciennik, Stanisława Władysławę i Michała Szmajdków i Annę Zapartę;+Władysławę Kazimierza Bagrowicz i Alinę Józefa Wiśniewskich;+ Magdalenę i Roberta Rypan,+Stanisława i Mariannę Kaczmarek,+Piotra i Barbarę Miśkowskich i cr.Kujawów;+Janinę i Piotra Kaszubów;+ Marię i Jana Kaszubów;+Kazimierę Henryka Stanisława Hajdasz, Krystynę Władysława i Józefa Dąbrowskich i Jadwigę Białas;+Cecylię Romana Hieronima Kaczmarków i Zenona Witkowskiego;+Stanisława i Helenę Gradeckich Piotra Mariannę Kozioł;+Jadwigę i Edwarda Hypków;+Ireneusza Nawrockiego, Mariannę i Czesława Karczewskich;+Marka Woźniaka, Józefa Rydzewskiego Marcina Reginę Adama Jędrasiaków;+Mariannę Józefa Wawrzyniak, Józefę Balceżak;+Józefa Kaszubę, Michała Mariannę Genowefę Hajdasz, Michała i Stefanię Madoba,+cr. Hajdaszów;+Jana Ciesielczyka, Mariannę Adama Aleksandra i Mariana Ciesielczyków, Wacława Płóciennika, Natalię Grzegorza i Jerzego Płócienników;+Wiktorię i Józefa Trojanowskich i Józefa Gauza;+Zofię i Albina Kubasik;

 

9.05

ul.Lipiny

 

Miłosierdziu Bożemu polecamy:

 +Alojzego Helenę i Kazimierza Kaczmarków;+Jana Irenę Strajch, Jana Strajcha;+Jerzego Drzewieckiego, Jana Strajcha;+Janusza Kaszubę i Barbarę i Zdzisława Maślanka;+Józefę i Władysława Witkowskich, Zofię i Wincentego Grajek, Błażeja Przybylaka ;+Mariannę i Edwarda Jasińskich;+Zofię i Józefa Jęcz

 

11.30

 

Bożemu miłosierdziu i naszym modlitwom polecamy zmarłych papieży, biskupów, kapłanów, siostry zakonne, poległych na wojnach, ofiary przemocy, zmarłych z naszych rodzin sąsiadów, ks. Kazimierza Szafrańskiego , Ks. Antoniego Łassę Ks. Kazimierza Tartanusa, Halinę i Edwarda Szafrańskich; Zofię i  Stanisława Szafrańskich, Tadeusza Szafrańskiego Janinę Kłudkowską, Romana i Martę Małeckich, Władysławę Mariana Józefa Anielę Kalempa; Floriana Helenę i Jana Adamczewskich, cr. Nizołęckich i Caryków, Bronisławę Flejter, Dionizego i Janusza Brodzińskich; +Zygmunta Łukaszewskiego;+Józefa Koziarskiego, Teresę i Jana Skoczylas, Dorotę i Stanisława Przybysławskich

 

 

 

 

11.30

 

Stary Żychlin

Miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłych:;+Franciszka, Stanisławę Jana Witkowskich,+Cr.Sokołów;+Cecylię i Jana Michalak;+Barbarę i Władysława Nalewskich;+Jerzego i Bronisława Rzeszotarskich, Danutę Synkowską;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.30

Osiedle Słoneczne

 

+Rozalię Antoniego Marynowskich;+Magdalenę Steckiewicz, +Włodzimierza Pietrow;+Annę Antoniego Lebiodów;+Szczepana Andrzejewskiego;+Zygmunta Jadwigę i Marka Zawadzkich,+Helenę i Władysława Trzcińskich

 

 

 

 

 

 

 

11.30

Osiedle za lasem

+Stanisława Paczesnego;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.30 Oś. Zielony Zakątek i  Zacisze

 

 

 

 

 

 

 

 

11.30

 

Janowice

Miłosierdziu Bożemu polecamy:

+Zofię Michalinę Władysława Kaszubów ;+Jana Helenę Byczków i Stanisławę Ziarniewicz,+Józefa Piotrowskiego;+Ryszarda Filipiaka , Mariana Mariannę Bronisława Kaczorowskich;+ Mariannę Józefa Konieczka;+ Mariannę i Marcelego Żółtek;+ Stanisławę i Piotra Wąsowicz;+ Stefana i Stefana Walerię Wisniewskich;+Marianne Staszak,+Mariannę i Ludwika Jacków;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.30

ul.Lipiny

 

Miłosierdziu Bożemu polecamy: