Biskup włocławski
Menu

Rzymskokatolicka Parafia
Najświętszej Maryi Panny
z Guadalupe
i św. Jana Diego
w Żychlinie

Biskup włocławski

 

 

herb1

 

 

Biskup Włocławski
ul. Gdańska 2/4 87-800 Włocławek tel.: +48/ 518 014 500 fax: +48/ 54 231 28 31
L.dz. 405/2020 Włocławek, 23 kwietnia 2020 r.
DEKRET

Działając w oparciu o kan. 87 SI KPK, mając na uwadze świąteczny charakter dni pierwszego weekendu majowego, wiernym przebywającym na terenie diecezji włocławskiej w dniu 1 maja 2020 r. udzielam dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych (kan. 1251 KPK) i zachowania pokumego charakteru piątku (kan. 1250 KPK). W zamian wiernych zachęca się do podjęcia innej formy pokuty, zwłaszcza praktykowania uczynków miłości i pobożności.
Informację o dyspensie należy podać wiernym do publicznej wiadomości.